^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Login Form

เที่ยวไทย

Promotions

promotion ที่พักในจังหวัดกระบี่

Facebook Fanpage

เมษายน 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
1181858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
1677
3975
10613
40846
46088
1181858

Forecast Today
1896


Your IP:54.224.100.134

\

ผลการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ภายใต้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi

ตามที่จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi มาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยในปี 2555 ได้กำหนดประเภทสินค้าและบริการ 5 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรมที่พัก 2) ร้านอาหาร 3) บริษัทนำเที่ยว 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ จำนวน 17 ราย โดยแบ่งออกเป็น ประเภทโรงแรมที่พัก จำนวน 11 ราย ประเภทบริษัทนำเที่ยว จำนวน 5 ราย และประเภทผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน 1 ราย ต่อมาในปี 2556 คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ได้มีการแบ่งชั้นคุณภาพใบรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับ Silver Class ระดับที่ 2 ระดับ Gold Class ระดับที่ 3 ระดับ Platinum Class และได้กำหนดประเภทสินค้าและบริการเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) โรงแรมที่พัก 2) ร้านอาหาร 3) บริษัทนำเที่ยว 4) แหล่งท่องเที่ยว 5) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 6) สถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก สำหรับปี 2556 มีผู้ผ่านการรับรอง จำนวน 36 ราย โดยแบ่งออกเป็น ประเภทโรงแรมที่พัก จำนวน 20 ราย ประเภทบริษัทนำเที่ยว จำนวน 3 ราย และประเภทผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน 8 ราย ร้านขายของที่ระลึก จำนวน 2 ราย และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 ราย

http://online-drugs-store.net/buy-diflucan-online-cheap/

นายเอกภัทร วังสุวรรณ ผู้ให้ข้อมูล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ปี 2557 คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสินค้าและบริการทั้ง 6 ประเภท และได้มีการกำหนดเกณฑ์เพิ่มอีก 1 ประเภท คือ มาตรฐานสปา และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น VTR ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง สปอตวิทยุ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โฆษณาในนิตยสารการท่องเที่ยว รวมทั้งมีการปรับปรุงเว็บไซต์ The Best of Krabi ให้มีความทันสมัย สะดวก อีกทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถจองห้องพัก หรือแพ็กเก็จท่องเที่ยว ได้ทางเว็บไซต์ www.thebestofkrabi.com

สำหรับการยื่นขอรับการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi ในปี 2557 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2557 และพิธีมอบเครื่องหมายให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองประมาณกลางเดือนธันวาคม 2557 สถานประกอบการสินค้าและบริการทั้ง 7 ประเภทสินค้าและบริการ สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือสมาคมต้นสังกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ โทร 0 7561 2998 ,0 7562 0060 ต่อ 11 หรือเว็บไซต์ www.thebestofkrabi.com

System.String[]System.String[]System.String[]